ชุมชนตะโหมด

จ.พัทลุง

ชุมชนเก่าแก่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเทือกเขาบรรทัดกับทะเลน้อย สร้างองค์ความรู้จากน้ำหลากนำไปสู่การจัดการที่เหมาะสม จนเกิดเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่ผสมผสานฐานการเรียนรู้ กับการเที่ยวชมธรรมชาติ รวมถึงประเพณีครัวร้อยสายที่แสดงถึงความหลากหลายของอาหารการกิน

Image module
Image module
Image module
ชุมชนตะโหมด จ.พัทลุง

โปรแกรมการท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน

วันที่หนึ่ง
09:00 น. พร้อมกันที่หลาดต้นไทร (โฮมสเตย์บ้านตะโหมด)
กราบพ่อท่านช่วย วัดตะโหมด แล้วชิมทุเรียนทอดศูนย์ OTOP ผลิตด้วยพลังงานทางเลือก
12:00 น. อาหารเที่ยง เสร็จแล้วไปเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงครัวเรือนแบบยั่งยืน
14:00 น. พายคายัคล่องแก่ง จนเย็นย่ำแล้วไปชมอาทิตย์อัสดงที่ควนตาคม หรืออ่างเก็บน้ำ
18:30 น. อาหารเย็น
19:30 น. เข้าพักโฮมสเตย์
วันที่สอง
05:30 น. ชมทะเลหมอกควนตาคม
08:00 น. อาหารเช้า จากนั้นร่วมกิจกรรมชุมชน ศูนย์เรียนรู้ผึ้งโพรงไทย และกลุ่มทำโรตีกรอบ
12:00 น. อาหารเที่ยงแบบครัวร้อยสายที่หลาดต้นไทร
13:30 น. ดูกิจกรรมเรียนรู้ศูนย์รวมใจสองศาสนา แล้วไปชมน้ำตกลานหม่อมจุ้ย ก่อนเดินทางกลับ

Voucher Package

วอร์เชอร์ที่พัก 2 วัน 1 คืนในชุมชน พร้อมอาหาร และกิจกรรมในชุมชน

ราคา *ขั้นต่ำ 2 ท่าน

ท่านละ 1,800 บาท

Voucher นี้ สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
*จองที่พักและกิจกรรมล่วงหน้า 15 วัน

ติดต่อชุมชน: 087-2988588 คุณธนินธรณ์

Processed with VSCO with j2 preset
Processed with VSCO with j2 preset
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Processed with VSCO with j2 preset

โฮมสเตย์ในชุมชน

Processed with VSCO with j2 preset
Processed with VSCO with j2 preset
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Processed with VSCO with j2 preset
Processed with VSCO with j2 preset
Facebook Comments