One Night Stay with Locals Package

ค่ำคืนหนึ่งในชุมชน ผ่านพ้นมาด้วยเรื่องราวมากมาย ทิวทัศน์ของท้องทุ่งเขียวขจี
มิได้เป็นแค่ภาพถ่ายสวยๆ แต่กลับมีชีวิตชีวาเพราะมีเรื่องราวของคุณ ลงลุยโคลนปักดำสนุกไปกับเขาด้วย
อาหารง่ายๆ ในชนบท ล้อมวงกันกินแบบนี้ แสนอบอุ่นใจ พระจันทร์เพ็ญกำลังขึ้นที่หน้าเรือนพัก สวยงามกว่าที่เคยเข้าใจ
หลับไปในสายลมแม่น้ำ ลืมตาตื่นกลางสายหมอก มาลองนอนโฮมสเตย์ในชุมชนสักคืน แล้วจะรู้ว่า …
วิถีแบบเมือง ก็ละวางทิ้งได้ ถ้ามีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าให้ทำ
One Night Stay with Locals

Image module

ชุมชนบ้านท่าขันทอง
จ.เชียงราย

ราคา 2,500 บาท/ท่าน

Image module

ชุมชนปางห้าโฮมสเตย์
จ.เชียงราย

ราคา 2,200 บาท/ท่าน

Image module

ชุมชนศิลาเพชร
จ.น่าน

ราคา 2,000 บาท/ท่าน

Image module

ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง
จ.ลำปาง

ราคา 850 บาท/ท่าน

Image module

ชุมชนพรหมโลก
จ.นครศรีธรรมราช

ราคา 1,800 บาท/ท่าน

Image module

ชุมชนบ้านสามช่องเหนือ
จ.พังงา

ราคา 2,350 บาท/ท่าน

Image module

ชุมชนการท่องเที่ยวปะทิว (บางสน)
จ.ชุมพร

ราคา 1,400 บาท/ท่าน

Image module

ชุมชนตะโหมด
จ.พัทลุง

ราคา 1,250 บาท/ท่าน

Image module

ชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9
จ.ยะลา

ราคา 1,500 บาท/ท่าน

Image module

ชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์
จ.ตรัง

ราคา 1,000 บาท/ท่าน

Image module

ชุมชนแหลมผักเบี้ย
จ.เพชรบุรี

ราคา 2,250 บาท/ท่าน

Image module

ชุมชนบ้านแหลมกลัด
จ.ตราด

ราคา 1,490 บาท/ท่าน

Image module

ชุมชนคีรีวงกต
จ.อุดรธานี

ราคา 1,500 บาท/ท่าน

หมายเหตุ: ราคานี้เป็นราคาต่อท่าน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากเดินทางเป็นหมู่คณะ

Facebook Comments