ชุมชนศิลาเพชร

จ.น่าน

หายตัวไปสักคืนในชุมชนเล็กๆ กลางสายหมอก และทุ่งข้าวหอมสุดสายตาในวงล้อมของทิวเขาหลวงพระบาง พักโฮมสเตย์ในเรือนไทลื้อ ริมลำน้ำย่างที่ไหลลดหลั่นผ่านโตรกผาหินอัคนีเกิดเป็นน้ำตกศิลาเพชร ร่วมเรียนรู้ ภูมิปัญญาด้านผ้าฝ้ายทอย้อมสีสดใส สืบทอดมานานนับร้อยปี

Image module
Image module
Image module
ชุมชนศิลาเพชร จ.น่าน

โปรแกรมการท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน

วันที่หนึ่ง
ช่วงบ่าย พิธีต้อนรับผู้มาเยือน สักการะศาลเจ้าหลวงภูคา ออกเดินสัมผัสวิถีชุมชนแห่งลำน้ำย่าง ทุ่งข้าวในวงล้อมของเทือกเขา พืชผักพื้นบ้าน แวะศูนย์ภูมิปัญญาชุมชนด้านผ้าทอไทลื้อ
ช่วงหัวค่ำ พิธีบายศรีสู่ขวัญ การแสดงสะล้อซอซึง ฟ้อนไทลื้อ อาหารค่ำแบบขันโตก
วันที่สอง
06:00 น. เดินชมตลาดเช้าในสายหมอก ใส่บาตร ที่หน้าบ้านพัก
07:30 น. อาหารเช้า
08:30 น. ชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เดินป่าศึกษาธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ชุมชน เส้นทางเดินไม่ยากระยะทาง 1 ก.ม.
ศาลเจ้าพ่อภูคา – บ่อน้ำทิพย์ – สะพานหิน – ม่อนฤๅษี
11:30 น. พักผ่อนที่น้ำตกศิลาเพชร พร้อมอาหารกลางวัน
13:00 น. เยี่ยมศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ก่อนเดินทางกับโดยสวัสดิภาพ

Voucher Package

วอร์เชอร์ที่พัก 2 วัน 1 คืนในชุมชน พร้อมอาหาร และกิจกรรมในชุมชน

ราคา *ขั้นต่ำ 2 ท่าน

2-5 ท่าน ท่านละ 2,000 บาท
6 ท่านขึ้นไป ท่านละ 1,650 บาท

Voucher นี้ สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
*จองที่พักและกิจกรรมล่วงหน้า 15 วัน

ติดต่อชุมชน: 081-0292007 คุณสมเกียรติ

ชุมชนศิลาเพชร-2
ชุมชนศิลาเพชร-22
ชุมชนศิลาเพชร-17
ชุมชนศิลาเพชร-5

ของที่ระลึกในชุมชน

ชุมชนศิลาเพชร-3
ชุมชนศิลาเพชร-1
ชุมชนศิลาเพชร-25

โฮมสเตย์ในชุมชน

cof
ชุมชนศิลาเพชร-26
mde
mde
ชุมชนศิลาเพชร-2

อาหารในชุมชน

Image module
Facebook Comments