ชุมชนปางห้าโฮมสเตย์

จ.เชียงราย

ชุมชนไตลื้อ ชายแดนไทยพม่า ที่มีทิวทัศน์งดงามของทุ่งข้าว และดอยนางนอน ดำเนินกิจกรรม ท่องเที่ยวในรูปวิสาหกิจชุมชน โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ โรงงานกระดาษสาจินนาลักษณ์ ที่เปิดเป็นกาดน้อย จักรยานเป็นพาหนะที่เหมาะที่สุดสำหรับเดินทางไปยังบ้านเรียนรู้ต่างๆ และชิมอาหารท้องถิ่นแสนอร่อย ทั้งข้าวแรมฟืน พิซซ่าไทลื้อ

Image module
Image module
Image module
ชุมชนปางห้าโฮมสเตย์ จ.เชียงราย

โปรแกรมการท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน

วันที่หนึ่ง
ช่วงบ่าย พิธีต้อนรับผู้มาเยือนที่กาดน้อย ฟังเรื่องราวผลิตภัณฑ์ชุมชน และทำกิจกรรมนานาชนิดจนเย็น ทำกระดาษสาชิ้นเดียวในโลก แช่เท้าสมุนไพร สปาใยไหมทองคำ
ชมทิวทัศน์ดอยขุนน้ำนางนอน โรงบ่มยาสูบเก่า และทุ่งนายามเย็น
18:00 น. อาหารค่ำ
วันที่สอง
06:00 น.  หลังอาหารเช้า ออกชมและทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้
การตีมีดไทยใหญ่ / การทำเทียน / สวนฝรั่งกิมจู /ไปจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-พม่า
12:00 น. อาหารเที่ยง ที่ร้านอาหารในชุมชน
13:00 น. เยือนบ้านเกษตรอินทรีย์ และบ้านทำหยก
นมัสการพระสิงห์สานชนะมาร ที่วัดพระสาน
เสร็จแล้วเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Voucher Package

วอร์เชอร์ที่พัก 2 วัน 1 คืนในชุมชน พร้อมอาหาร และกิจกรรมในชุมชน

ราคา

1 ท่าน ท่านละ 2,200 บาท
2 ท่าน ท่านละ 1,990 บาท
3-5 ท่าน ท่านละ 1,800 บาท
6-10 ท่าน ท่านละ 1,650 บาท
11 ท่านขึ้นไป ท่านละ 1,500 บาท

1 ท่าน ท่านละ 2,500 บาท
2 ท่าน ท่านละ 2,290 บาท
3-5 ท่าน ท่านละ 2,100 บาท
6-10 ท่าน ท่านละ 1,800 บาท
11 ท่านขึ้นไป ท่านละ 1,500 บาท

หากทำสปาใยไหมทองคำ เพิ่มท่านละ 500 บาท
สำรับขันโตกดินเนอร์ พร้อมการแสดงล้านนา ท่านละ 250 บาท

Voucher นี้ สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
*จองที่พักและกิจกรรมล่วงหน้า 15 วัน

ติดต่อชุมชน: 064-6797470 คุณณัฐสิมา

ชุมชนปางห้าโฮมสเตย์-32
ชุมชนปางห้าโฮมสเตย์-34
ชุมชนปางห้าโฮมสเตย์-10
ชุมชนปางห้าโฮมสเตย์-14

ของที่ระลึกในชุมชน

ชุมชนปางห้าโฮมสเตย์-19
ชุมชนปางห้าโฮมสเตย์-15
ชุมชนปางห้าโฮมสเตย์-12

โฮมสเตย์ในชุมชน

ชุมชนปางห้าโฮมสเตย์-9
ชุมชนปางห้าโฮมสเตย์-38
ชุมชนปางห้าโฮมสเตย์-31
ชุมชนปางห้าโฮมสเตย์-32
ชุมชนปางห้าโฮมสเตย์-33

อาหารในชุมชน

Image module
Facebook Comments