ชุมชนแหลมผักเบี้ย

จ.เพชรบุรี

ชายฝั่งทะเลปากแม่น้ำเพชรบุรีของ อ.บ้านแหลม อันอุดมสมบูรณ์ด้วยสินในน้ำ เป็นแหล่งหาปลากระบอก ปูกุ้ง และเก็บหาหอย ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของโครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ยทำการศึกษาวิจัยการบำบัดน้ำเสียด้วย กระบวนการตามธรรมชาติอย่างได้ผล และฟื้นฟูป่าชายเลน จนเป็นแหล่งอาศัยของนกชายเลน

Image module
Image module
Image module
ชุมชนแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี

โปรแกรมการท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน

วันที่หนึ่ง
09:00 น. ต้อนรับผู้มาเยือน เล่าเรื่องราวท้องถิ่น พร้อมอาหารว่างน้ำสมุนไพร
10:00 น. ชมสาธิตฐานการเรียนรู้ชุมชน
การเพาะเลี้ยง และจำหน่ายสาหร่ายพวงองุ่น / การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
12:00 น. อาหารกลางวัน
13:00 น. สาธิตฐานการเรียนรู้ชุมชนธนาคารปูม้า / แพปลาชุมชน
14:30 น. ล่องเรือเลียบชายฝั่ง ชมวิถีชีวิตชาวประมง เก็บหอยหน้าหาด
18:00 น. อาหารเย็น เคล้าการแสดง รำวงชาวเล คาราโอเกะ
วันที่สอง
07:00 น. อาหารเช้า
08:00 น. กิจกรรมชุมชน สาธิตการทำผ้ามัดย้อม /  การทำขนมไทย / จักสานจากต้นธูปฤาษี
12:00 น. อาหารกลางวัน
13:00 น. เยี่ยมชมโครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย โครงการกำจัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติและป่าชายเลนปากอ่าว แหล่งดูนกระดับโลก
ก่อนกลับซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน

Voucher Package

วอร์เชอร์ที่พัก 2 วัน 1 คืนในชุมชน พร้อมอาหาร และกิจกรรมในชุมชน

ราคา *ขั้นต่ำ 2 ท่าน

2 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,250 บาท

Voucher นี้ สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
*จองที่พักและกิจกรรมล่วงหน้า 15 วัน

ติดต่อชุมชน: 080-2502537 ผู้ใหญ่อัจฉรี

ชุมชนแหลมผักเบี้ย-22
ชุมชนแหลมผักเบี้ย-32
ชุมชนแหลมผักเบี้ย-15
ชุมชนแหลมผักเบี้ย-6

ของที่ระลึกในชุมชน

ชุมชนแหลมผักเบี้ย-2
ชุมชนแหลมผักเบี้ย-16
ชุมชนแหลมผักเบี้ย-14

โฮมสเตย์ในชุมชน

ชุมชนแหลมผักเบี้ย-19
ชุมชนแหลมผักเบี้ย-18
ชุมชนแหลมผักเบี้ย-23
ชุมชนแหลมผักเบี้ย-20
ชุมชนแหลมผักเบี้ย-24

อาหารในชุมชน

Image module
Facebook Comments