ชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์

จ.ตรัง

หลับตาลงในเรือนพักเปิดโล่งหันหน้าสู่ชายคลองที่เรียงรายด้วยกระชังนับร้อย นี่คือ บรรยากาศของ โฮมสเตย์เหนืออ่าวสิเกาที่จะพาคุณไปทำความเข้าใจระบบนิเวศชายฝั่ง จากที่ลุ่มต่ำปากคลองสิเกา สู่ป่าชายเลน และเวิ้งอ่าวสีมรกตในทะเลเปิด ทั้งหมดเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างไร อาหารทะเลสดๆ ตรงหน้า คือ คำตอบ

Image module
Image module
Image module
ชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ จ.ตรัง

โปรแกรมการท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน

วันที่หนึ่ง
13:00 น. พบกันที่ตรัง ณ ที่ทำการชุมชนท่องเที่ยวบ่อหินฟาร์มสเตย์  ทำความรู้จักชุมชน
14:30 น. ล่องเรือชมระบบนิเวศป่าชายเลนในคลองสิเกา แช่เท้า สปาโคลนที่บ่อน้ำพุร้อนน้ำเค็มริมหาดโคลน แล้วเลยไปถึงเวิ้งอ่าวบุญคงที่โอบล้อมด้วยแนวเขาหินปูน และเพิงผา ออกสู่ทะเลเปิด ขึ้นหาดเกาะหลอหลอ สัมผัสหาดทรายนุ่มเนียน ลงเล่นน้ำได้ แล้วกลับมาชมอาทิตย์อัสดงที่หาดเก็บตะวัน
19:00 น. อาหารค่ำ เป็นอาหารทะเลสดจากกระชังหน้าบ้านพัก
20:00 น. พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้จากชุมชน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง
06:00 น. ตื่นให้ทันอาทิตย์ขึ้นเหนืออ่าวสิเกา หน้าเรือนพัก แล้วรับประทานอาหารเช้า
09:00 น. ชมวิถีชุมชน
การแปรรูปอาหารทะเล ที่กลุ่มปลาเค็มกางมุ้ง
กลุ่มจักสานเตยปาหนัน เรียนรู้การจักสานด้วยเส้นใยจากต้นเตยปาหนัน
การทำผ้าบาติก ที่กลุ่มบาติก
12:00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Voucher Package

วอร์เชอร์ที่พัก 2 วัน 1 คืนในชุมชน พร้อมอาหาร และกิจกรรมในชุมชน

ราคา *ขั้นต่ำ 2 ท่าน

2-7 ท่าน ท่านละ 1,000 บาท
8 ท่านขึ้นไป ท่านละ 700 บาท

Voucher นี้ สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
*จองที่พักและกิจกรรมล่วงหน้า 15 วัน

ติดต่อชุมชน: 081-8927440 คุณบรรจง

Processed with VSCO with j2 preset
Processed with VSCO with a7 preset
Processed with VSCO with j2 preset
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

โฮมสเตย์ในชุมชน

Processed with VSCO with j2 preset
Processed with VSCO with j2 preset
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Processed with VSCO with j2 preset
Processed with VSCO with j2 preset

อาหารในชุมชน

Image module
Facebook Comments