ชุมชนบ้านท่าขันทอง

จ.เชียงราย

บทเพลงชีวิตเหนือลำน้ำโขงตอนเหนือ เรียนรู้การปรับตัวของผู้คนจากภาคอีสานในดินแดนล้านนา เกิดเป็น วิถีวัฒนธรรมแบบ hybrid ที่มากด้วยสีสัน กิจกรรมชุมชนที่เน้นการเผยแพร่แนวทางการจัดการโฮมสเตย์ และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยแม่ใหญ่พ่อใหญ่มือเก่าเล่าเก่ง

Image module
Image module
Image module
ชุมชนบ้านท่าขันทอง จ.เชียงราย

โปรแกรมการท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน

วันที่หนึ่ง
ช่วงเช้า พบกันที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านท่าขันทอง ชิมอาหารว่าง ข้าวจี่ฟักทองชุบไข่
แล้วเข้าสปาชุมชนคลายความเหนื่อยล้า รับประทานอาหารกลางวัน ป่ามปลา แจ่วบองผักสด
ช่วงบ่าย นั่งรถอีต๊อกชิล ชิล หรือปั่นจักรยานตามถนัดเพื่อเข้าฐานกิจกรรม การจัดการโฮมสเตย์
การทำชาถั่วดาวอินคา การทอผ้าฝ้าย การสีข้าวกล้องด้วยเครื่องสีมือ เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
แดดร่มลมตก ล่องเรือชมทิวทัศน์ลำน้ำโขง ตามรอยแผ่นดินสุวรรณโคมคำ ขึ้นท่าออนซอนเด ลานกิจกรรมโฮมสเตย์
ร่วมปลูกต้นไม้แทนใจ จากนั้นมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ แห่ขันโตก และขันโตกดินเนอร์ การแสดงพื้นบ้าน
วันที่สอง
ช่วงเช้า ตื่นรับลมจากแม่น้ำโขง มื้อเช้า และกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ช่วงสาย อาหารว่าง หลังการพูดคุย และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Voucher Package

วอร์เชอร์ที่พัก 2 วัน 1 คืนในชุมชน พร้อมอาหาร และกิจกรรมในชุมชน

ราคา

1-5 ท่าน ท่านละ 2,500 บาท
6-10 ท่าน ท่านละ 2,300 บาท
11-20 ท่าน ท่านละ 1,900 บาท

Voucher นี้ สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
*จองที่พักและกิจกรรมล่วงหน้า 15 วัน

ติดต่อชุมชน: 081-9527058 ปลัดเศรฐศักดิ์

ชุมชนบ้านท่าขันทอง-14
ชุมชนบ้านท่าขันทอง-16
ชุมชนบ้านท่าขันทอง-28
ชุมชนบ้านท่าขันทอง-5

ของที่ระลึกในชุมชน

ชุมชนบ้านท่าขันทอง-2
ชุมชนบ้านท่าขันทอง-20
ชุมชนบ้านท่าขันทอง-1

โฮมสเตย์ในชุมชน

ชุมชนบ้านท่าขันทอง-32
ชุมชนบ้านท่าขันทอง-7
ชุมชนบ้านท่าขันทอง-31
ชุมชนบ้านท่าขันทอง-24
ชุมชนบ้านท่าขันทอง-14

อาหารในชุมชน

Image module
Facebook Comments