ชุมชนบ้านแหลมกลัด

จ.ตราด

ชุมชนประมงเรือเล็ก ฝั่งตะวันออกของปากแม่น้ำตราด ภูมิประเทศเป็นหัวแหลมที่กำบังคลื่นลม และหาดทรายขาวเนียน เป็นแหล่งอาหารทะเลทั้งปูม้า กุ้ง กั้ง ตั๊กแตนตัวโต หอยหลายชนิด นอกจากนี้ ยังสามารถพบ โลมาอิรวดี และปรากฏการณ์แมงกะพรุนหลากสี ในช่วงเดือนพฤศจิกายน

Image module
Image module
Image module
ชุมชนบ้านแหลมกลัด จ.ตราด

โปรแกรมการท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน

วันที่หนึ่ง
ช่วงเช้า แนะนำชุมชน ออกชมชายหาด หาหอยขาว หอยหวาน และหอยหลอด
12:00 น. อาหารเที่ยง ณ หาดลานทราย
13:00 น. ชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านการหากุ้ง กั้ง ปู
15:00 น. เพาะพันธุ์ต้นโกงกาง และร่วมกันปลูกป่าชายเลน
18:00 น. อาหารเย็น
20:00 น. นั่งเรือชมหิ่งห้อย ณ คลองประทุน
วันที่สอง
06:30 น. อาหารเช้าที่โรงแรมยามาดายะบีชรีสอร์ท
08:00 น. กิจกรรมคลี่หญ้าทะเลเทียม นำไปทิ้งลงในเขตอนุรักษ์ของชุมชน
12:00 น. อาหารเที่ยง และเดินทางกลับ

Voucher Package

วอร์เชอร์ที่พัก 2 วัน 1 คืนในชุมชน พร้อมอาหาร และกิจกรรมในชุมชน

ราคา *ขั้นต่ำ 2 ท่าน

2 ท่านขึ้นไป ท่านละ 1,490 บาท

Voucher นี้ สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
*จองที่พักและกิจกรรมล่วงหน้า 15 วัน

ติดต่อชุมชน: 080-1913169 ผู้ใหญ่ราวี

ชุมชนบ้านแหลมกลัด-32
ชุมชนบ้านแหลมกลัด-41
ชุมชนบ้านแหลมกลัด-18
ชุมชนบ้านแหลมกลัด-15

โฮมสเตย์ในชุมชน

ชุมชนบ้านแหลมกลัด-34
ชุมชนบ้านแหลมกลัด-31
ชุมชนบ้านแหลมกลัด-30
ชุมชนบ้านแหลมกลัด-32
ชุมชนบ้านแหลมกลัด-28

อาหารในชุมชน

Image module
Facebook Comments