ชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9

จ.ยะลา

สัมผัสน้ำตกใหญ่สุดปลายด้ามขวาน น้ำตกฮาละซะห์ สายน้ำใสราวกับแก้ว แผ่ตัวลงมาราวม่านผาสูงร่วมร้อยเมตร ในป่าดิบชื้นแท้ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลา ที่ชุกชุมด้วยสัตว์ป่าที่ทิ้งร่องรอยไว้รอบแหล่งดินโป่ง นกเงือกหลายชนิด และ “ย่านดาโอ๊ะ” หรือใบไม้สีทอง ไม้เฉพาะถิ่นแห่งเดียวในโลก

Image module
Image module
Image module
ชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 จ.ยะลา

โปรแกรมการท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน

วันที่หนึ่ง
10:00 น. พบกันที่ สะพานแขวน บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จุดที่ 1 ชมธรรมชาติริมลำธาร เล่นน้ำตก
12:00 น. อาหารเที่ยง
13:00 น. เดินป่าชมน้ำตกฮาลาซะห์ เล่นน้ำ ดูนกเงือก
16:00 น. ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์มาลายา
17:00 น. อาหารเย็น
18:00 น. กลับเข้าที่พัก
วันที่สอง
06:00 น. ชมทะเลหมอกโยนตัวเหนือป่าฝน ณ เขาหินโยก
09:00 น. อาหารเช้า
10:00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Voucher Package

วอร์เชอร์ที่พัก 2 วัน 1 คืนในชุมชน พร้อมอาหาร และกิจกรรมในชุมชน

ราคา *ขั้นต่ำ 2 ท่าน

2-3 ท่าน ท่านละ 1,500 บาท
4-10 ท่าน ท่านละ 1,300 บาท
10 ท่านขึ้นไป ท่านละ 1,100 บาท

Voucher นี้ สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
*จองที่พักและกิจกรรมล่วงหน้า 15 วัน

ติดต่อชุมชน: 086-2841889 คุณหงษ์

ชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9-27
ชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9-22
ชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9-16
ชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9-10

โฮมสเตย์ในชุมชน

ชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9-29
ชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9-30
ชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9-28
ชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9-27
ชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9-26

อาหารในชุมชน

Image module
Facebook Comments